ddd

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Aydınoğlu Beyliğinin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlı İdari Teşkilâtlanmasında özellikle Batı Anadolu' da yeni bir süreç başlamıştır. 1426 tarihinde ortaya konan Aydın Sancağının Sancak Merkezi Tire'dir. 1811 yılında yapılan ilk değişiklikle yeni kurulan Aydın Eyaleti yapılanmasında Aydın kenti merkez seçilmiş Tire-Muğla-Manisa, Denizli, İzmir, Selçuk sancak illeri Aydın'a bağlanmıştır. 1850 yılında yapılan yeniden düzenleme ile bu defa merkez İzmir olmuştur.

Batılı anlamda Belediye örgütlerinin işleyişi 1864 yılında başlamıştır. Osmanlı döneminde önce "İhtisap Nazırlığı" sonra  "Şehir Eminliği" gibi kurumsallaşma dönemi geçiren Yerel hizmet anlayışı 1869 yılında kabul edilen "İdare-i Belediye Nizamnamesi" ile örgütlü bir yapıya kavuşmuştur.

Belediyemizin kuruluş tarihi 1881 olarak bilinmekte ise de teşkilatımızın geçmişinde en az 20 yıllık bir zaman dilimi daha olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. (Bu husus Tarihçi yazar Sayın A. Munis ARMAĞAN bey ile tartışılmakta olup yukarıdaki bilgiler kendisinden alınmıştır.)

Aydın Belediyesi son başkanı, 30 Mart 2009 itibarıyla Özlem ÇERÇİOĞLU'dur.